ΣΕΙΡΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ “MYCOUPON.GR”


1. H εταιρεία «ΛΕΟΥΣΗΣ Α. & ΕΡΜΑΝ Α. Ο.Ε» με διακριτικό τίτλο «DΙGILEX» (εφεξής η «Εταιρεία») διοργανώνει σειρά από κληρώσεις (εφεξής οι «Κληρώσεις»), στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας ηλεκτρονικά προκειμένου να κερδίσουν τα δώρα που θα προκηρύσσονται πριν από κάθε κλήρωση. 

 

2. Στις κληρώσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα & την Κύπρο. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες «ΛΕΟΥΣΗΣ Α. & ΕΡΜΑΝ Α. Ο.Ε» καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι και γ’ βαθμού.

 

3. Η διάρκεια, η ημερομηνία διεξαγωγής και τα δώρα της κάθε κλήρωσης θα ορίζονται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.MyCoupon.gr της «Εταιρείας» και πάντα σε χρόνο προγενέστερο της εκάστοτε κλήρωσης.

 

4. Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση ισχύει με την πλήρη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας κατά τους όρους του παρόντος για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας της εκάστοτε κλήρωσης.

 

5. Στην κάθε κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι όσοι συμπλήρωσαν την ηλεκτρονική φόρμα για τη συγκεκριμένη κλήρωση.

 

6. Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που θα περιλαμβάνουν συμπληρωμένα ορθά τα πεδία που ορίζονται ως υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική φόρμα της κλήρωσης. Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά στην κάθε κλήρωση δηλώνοντας τα στοιχεία που του ζητούνται.  Κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι τα στοιχεία που δήλωσε για τη συμμετοχή του στην κλήρωση είναι τα αληθή του στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η «Εταιρεία» απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή της έναντι του συμμετέχοντος.

 

7. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν εξαργυρώνονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν επιδέχονται αλλαγής σε σχέδιο ή είδος.

 

8. Όλοι οι συμμετέχοντες στην κλήρωση μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία διενέργειάς της κατά την προκαθορισμένη κατά τα άνω ημέρα και ώρα της εκάστοτε κλήρωσης και όπως αυτή θα προβλέπεται στη σχετική ανακοίνωση για την εκάστοτε κλήρωση στην ιστοσελίδα www.MyCoupon.gr της «Εταιρείας».

 

9. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών κάθε κλήρωσης θα πραγματοποιείται 2 εργάσιμες ημέρες μετά την εκάστοτε κλήρωση στην ιστοσελίδα www.MyCoupon.gr της «Εταιρείας».

 

10. Οι νικητές της εκάστοτε κλήρωσης θα ειδοποιούνται επίσης τηλεφωνικά ή/και με email. Για να παραλάβουν το δώρο τους οι νικητές θα πρέπει να προσκομίσουν την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές είναι κάτω των 18, θα πρέπει να έχει συνενέσει ο κηδεμόνας του και να παραστεί μαζί με τον κηδεμόνα του για την παραλαβή του δώρου.  Η παράδοση των δώρων θα γίνεται σε ώρα και ημέρα που θα συμφωνηθεί με τον νικητή εντός ωραρίου της γραμματείας της εταιρείας και εντός 1 μηνός από την ανακοίνωση του νικητή.

 

11. Oι νικητές επαρχίας θα παραλάβουν τα δώρα τους ταχυδρομικά με βάση τα στοιχεία τους που θα δώσουν κατά την επικοινωνία τους με την «Εταιρεία». Στην περίπτωση αυτή όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την παραλαβή επιβαρύνουν τους νικητές της επαρχίας. Όσοι από τους τυχερούς νικητές που κατοικούν εντός περιφερείας Αττικής δεν παρουσιαστούν εντός ενός μήνα από την ειδοποίησή τους για την παραλαβή των δώρων, αποχαρακτηρίζονται από νικητές και η «Εταιρεία» απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής των δώρων.

 

12. Η Διοργανώτρια «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της www.MyCoupon.gr να μεταβάλλει τους όρους των Κληρώσεων, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκεια τους ή ακόμη και να τις ακυρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

 

13. Στην περίπτωση που για κάποια κλήρωση που διενεργείται από την «Εταιρεία» ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι μέσω της ιστοσελίδας www.MyCoupon.gr , αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων ή θα συμπληρώνονται και από αυτούς.

 

14. Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων εκ μέρους του συμμετέχοντος για την χρήση σε προωθητικές ενέργειες των υπηρεσιών του site www.MyCoupon.gr. Στην περίπτωση που κάποιος εκ των συμμετοχόντων μπορεί να το δηλώνει εγγράφως μέχρι την ολοκλήρωσης της προωθητικής ενέργειας.

 

15. Οι παρόντες γενικοί όροι συμμετοχής στις ανωτέρω κληρώσεις έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, Μάρθα Φρούντζου του Γερασίμου, Οδός Ναυαρίνου, αριθμός 12.